Участие в процеса на взимане на решения

Участие в процеса на вземане на решения: свали файла

История на младежкото представителство във Варна: свали файла

Формално и неформално млад представителство свали файла

Постоянни комисии към Общински съвет гр. Варна свали файла

Разпределение на младежки делегати по постоянни комисии към Общински съвет гр. Варна свали файла